Symtom vid neuropatisk smärta

Patienter med neuropatisk smärta beskriver ofta smärtan som blixtrande, ilande, brännande eller som en elektrisk stöt. De kan också uppleva stickningar eller domningar.  

Symtomen på neuropatisk smärta kategoriseras ofta som "positiva" eller "negativa". Positiva symtom kan vara både spontan smärta, inducerad smärta och andra symtom, såsom en stickande, brännande känsla (parestesi). De negativa symtomen är domningar, svaghet och förlust av djupa senreflexer i det drabbade nervområdet1.
 

Utforska mer

Referens

1. Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of diagnosis and treatment. Mayo Clinic Proceedings. 2015; 90(4):532-545

PP-LYR-SWE-0208 Dec-2020