Ställa diagnos

Hur diagnostiseras neuropatisk smärta?

Diagnostiken av neuropatisk smärta baseras i första hand på sjukdomshistoria och fysisk undersökning. Den kliniska bedömningen bör inriktas på att: 

  • utesluta tillstånd som är behandlingsbara (till exempel ryggmärgskompression och neoplasi)
  • bekräfta diagnosen neuropatisk smärta
  • identifiera kliniska egenskaper som kan underlätta när behandlingen ska anpassas efter individen (sådana egenskaper kan vara till exempel insomni och autonom neuropati)1.

Neuropatisk smärta kan manifesteras på olika sätt. Det finns inte någon enskild smärtbeskrivning som med säkerhet kan diagnostisera neuropatisk smärta, men det finns ett antal symtom som oftare iakttas hos patienter med neuropatisk smärta än hos patienter med andra smärttyper. En stickande eller brännande känsla, eller känslan av en elektrisk stöt, är kanske de mest karaktäristiska symtomen på neuropatisk smärta1.

Verktyg: Screeninghjälpmedel

Det finns ett antal olika screeninghjälpmedel du kan använda dig av när du misstänker neuropatisk smärta. Patienterna kan till exempel skatta intensiteten i sin smärta eller rita ut var de har ont på en smärtteckning. Hjälpmedlen används med fördel även kontinuerligt under behandlingen, som ett sätt att identifiera hur smärtan förändras.

Några exempel på screeninghjälpmedel är VAS-sticka, smärtdagbok, smärtteckning, dermatomkarta och smärtbilder (som du hittar under beställ material). Det finns också smartphone-appar och datorbaserade verktyg som möjliggör registrering av såväl smärtlokalisation som smärtintensitet över en längre tid, en kombinerad smärtteckning och smärtdagbok.

 

Länk till Lyrica patientstödsprogram

Utforska mer

Referens
1. Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of diagnosis and treatment. Mayo Clinic Proceedings. 2015; 90(4):532-545
 
 
PP-LYR-SWE-0187-Okt-2018