Diagnostisering vid neuropatisk smärta

Hur diagnostiseras neuropatisk smärta?

Diagnostiken av neuropatisk smärta baseras i första hand på sjukdomshistoria och fysisk undersökning. Den kliniska bedömningen bör inriktas på att: 

  • utesluta tillstånd som är behandlingsbara (till exempel ryggmärgskompression och neoplasi)
  • bekräfta diagnosen neuropatisk smärta
  • identifiera kliniska egenskaper som kan underlätta när behandlingen ska anpassas efter individen (sådana egenskaper kan vara till exempel insomni och autonom neuropati)1.

Neuropatisk smärta kan manifesteras på olika sätt. Det finns inte någon enskild smärtbeskrivning som med säkerhet kan diagnostisera neuropatisk smärta, men det finns ett antal symtom som oftare iakttas hos patienter med neuropatisk smärta än hos patienter med andra smärttyper. En stickande eller brännande känsla, eller känslan av en elektrisk stöt, är kanske de mest karaktäristiska symtomen på neuropatisk smärta1.

Utforska mer

Referens
1. Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of diagnosis and treatment. Mayo Clinic Proceedings. 2015; 90(4):532-545
 
 
PP-LYR-SWE-0208 Dec-2020