Riktlinjer

NeuPSIG (the Neuropathic Pain Special Interest Group) har under ISAP (International Study for Association of Pain) genomfört en metaanalys och tagit fram rekommendationer för behandling av neuropatisk smärta. 

 

Ladda ned NeuPSIG:s rekommendationer

Patient support

Lyrica patientstödsprogram

LyricaPatient är ett stödprogram som är utformat för att hjälpa Lyricapatienter som diagnostiserats med neuropatisk smärta att hantera sin behandling. Programmet innehåller information om neuropatisk smärta, vanliga frågor och tillgång till Lyrica patientapp.

Läs mer

Utforska mer

PP-LYR-SWE-0187-Okt-2018