Riktlinjer

NeuPSIG (the Neuropathic Pain Special Interest Group) har under ISAP (International Study for Association of Pain) genomfört en metaanalys och tagit fram rekommendationer för behandling av neuropatisk smärta. 

 

Ladda ned NeuPSIG:s rekommendationer

Utforska mer

PP-LYR-SWE-0208 Dec-2020