Orsaker till neuropatisk smärta

Smärta som är nociceptiv, till exempel ledsmärta, beror på skadlig perifer stimulering av exempelvis inflammatoriska mediatorer i ett somatosensoriskt system som fungerar normalt. Den primära orsaken till neuropatisk smärta är istället en skada eller sjukdom som leder till ett onormalt och dysfunktionellt somatosensoriskt system. 

Neuropatisk smärta omfattar ett brett spektrum av kliniska tillstånd. Tillstånden kan kategoriseras dels anatomiskt (till exempel perifera eller centrala), dels etiologiskt (till exempel degenerativa, traumatiska, infektiösa, metabola och toxiska)1
 

(Efter Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of diagnosis and treatment. Mayo Clinic Proceedings. 2015; 90(4):532–545, table 1)

Utforska mer

Referens
1. Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of diagnosis and treatment. Mayo Clinic Proceedings. 2015; 90(4):532-545
PP-LYR-SWE-0208 Dec-2020