Neuropatisk smärta 

Neuropatisk smärta orsakas av skada eller sjukdom som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Det är en smärttyp som ofta är underdiagnostiserad. Många beskriver smärtan som stickande eller brännande, vissa patienter upplever även smärta som liknar elektriska stötar1,2.
 

Utforska mer

Referenser
 
1. Finnerup NB et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NeuPSIG recommendations. The Lancet Neurology. 2015; 14(2):162-173
2. Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of diagnosis and treatment. Mayo Clinic Proceedings. 2015; 90(4):532-545
 
 
 
PP-LYR-SWE-0208 Dec-2020