Symtom vid meningokocksjukdom

Upp till 10 % av de som drabbas av invasiva meningokocksjukdomar riskerar att avlida trots adekvat vård, vanligen inom 1–2 dygn efter symtomdebut.1 Upp till 20 % av dem som överlever lider av sekvele.

Tidiga symtom vid invasiva meningokocksjukdomar påminner om virussjukdom, och feldiagnosticering kan göra att adekvat behandling försenas.
 

Sjukdomen kan snabbt utvecklas till svårare symtom2 

Utveckling av kliniska symtom över tid. Baserad på Thompson et al. 2006.


 

En ny klon av N. meningitidis serogrupp W är förknippad med atypiska symtom.
Mer information om den hypervirulenta MenW:cc11-stammen finns här.

Referenser;
1. World Health Organization. Meningococcal meningitis. Factsheet No. 141. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Updated November 2015. Accessed January 2018. 2. Thompson J, Ninis N, Perera R, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet 2006;367:397–403. 3. Meningitis Research Foundation. Meningococcal Group W (MenW). Available from: http://www.meningitis.org/menw. Accessed May 2018.

PP-NIM-SWE-0081 aug 2022