Serogrupper

Meningokockbakterien delas in i olika serogrupper efter den polysackaridkapsel som omger bakteriens yta.

Det finns 12 serogrupper av N. meningitidis. De fem vanligaste serogrupperna som orsakar sjukdom är A, B, C, W och Y.1,2 

Klicka på symbolerna nedan … 

… för att läsa mer om epidemiologin för varje serogrupp. 

Serogrupp A - PfizerProSerogrupp B - PfizerProSerogrupp C - PfizerProSerogrupp W - PfizerProSerogrupp Y - PfizerPro

MenA 

• Innan 2010 och massvaccinering med monovalent MenA-vaccin orsakade MenA cirka 80–85 % av alla fall av invasiva meningokocksjukdomar i det afrikanska meningitbältet, med epidemier med 7–14 års mellanrum.3,4 

• I slutet av 2016 hade över 260 miljoner människor vaccinerats med MenA-vaccin.

• I Europa står MenA för mindre än 1 % av alla fall av invasiva meningokocksjukdomar5 

MenB 

• Meningokock B är den dominerande serogruppen i många industriländer.6 Det är den vanligaste serogruppen i Europa5 och den vanligaste i Storbritannien i alla åldersgrupper under 25 år.

• Utbrott av MenB har nyligen inträffat i Storbritannien och vissa universitet i USA.8,9  

MenC 

• Meningokock C har orsakat långa epidemiska utbrott, fallkluster och lokala utbrott.10 

• I England har ett vaccinationsprogram mot MenC visat sig ge direkt och indirekt skydd. Incidensen av MenC hos ovaccinerade barn mellan 2 och 20 år i England föll med 67 % inom 3 år efter att vaccinationskampanjen inleddes, vilket visar effekten av flockimmunitet.11  

• Ett MenC-utbrott skedde i italienska Toscana, där 2 fall 2015 växte till 43 fall med 10 dödsfall mellan januari 2015 och februari 2016.12 

MenW 

• En hypervirulent klon kallad MenW:cc11 har uppstått. Den är förknippad med hög morbiditet och mortalitet, och en högre dödlighet än normalt (13 %) har rapporterats från Storbritannien.13 

• Patienter kan uppvisa septisk artrit, lunginflammation, epiglottit eller supraglottit, eller huvudsakligen gastrointestinala symtom utan karakteristiska utslag/petekier.13 

• Förekomsten av MenW:cc11 har ökat i Europa sedan 2011
- i Storbritannien ökade MenW från 22 fall 2009 till 225 fall 2016/20177,14 
- i Nederländerna ökade MenW från i genomsnitt 4 fall per år 2010–2014 till 80 fall 201715 

MenY 

• Men Y har blivit vanligare i Europa. Flera länder rapporterar en ökande trend med fler fall, inklusive Storbritannien, Frankrike och Spanien.

• I Sverige har MenY varit en av de mest framträdande serogrupperna sedan 2010.5 

 

Fördjupande information om Epidemiologi

Referenser;
1. Public Health England. Green Book Chapter 22: Meningococcal meningitis and septicaemia notifiable. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554011/Green_Book_Chapter_22.pdf. Accessed May 2018. 2. Kieny MP, Excler JL, Girard M. Research and development of new vaccines against infectious diseases. Am J Public Health 2004;94(11):1931–5. 3. World Health Organization. Meningococcal meningitis. Factsheet No. 141. Available from:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Updated November 2015. Accessed January 2018. 4. World Health Organization. Immunization coverage. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/. Accessed May 2018. 5. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Surveillance Atlas of Infectious Diseases. Available at: http://ecdc.europa.eu/en/data-tools/atlas/Pages/atlas.aspx. Accessed May 2018. 6. Gasparini R, Amicizia D, Lai PL, et al. Menigococcal B vaccination strategies and their practical application in Italy. J Prev Med Hyg 2015;56:E133–9. 7. Public Health England. Invasive meningococcal disease in England: annual laboratory confirmed reports for epidemiological year 2016 to 2017. Health Protection Report Volume 11 (38). Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655626/hrp3817_IMD.pdf. Accessed May 2018. 8. Public Health England. Vaccination for Meningitis B at University of Surrey. Available at: https://www.gov.uk/government/news/vaccination-for-meningitis-b-at-university-of-surrey. Accessed May 2018. 9. Balmer P, York LJ. Optimal use of meningococcal serogroup B vaccines: moving beyond outbreak control. Ther Adv Vaccines Immunother. 2018;6:49–60. 10. Stephens DS, Greenwood B, Brandtzaeg P. Epidemic meningitis, meningococcaemia, and Neisseria meningitides. Lancet 2007;369:2196–210. 11. Ramsey ME, et al. Herd immunity from meningococcal serogroup C conjugate vaccination in England: database analysis. BMJ 2003;326:365–366. 12. Stefanelli P, Miglietta A, Pezzoti P, et al. Increased incidence of invasive meningococcal disease of serogroup C/clonal complex 11, Tuscany, Italy, 2015 to 2016. Euro Surveill. 2016;21(12):pii=30176. 13. Meningitis Research Foundation. Meningococcal Group W (MenW). Available from: https://www.meningitis.org/meningitis/what-is-meningitis/bacterial-meningitis/meningococcal-group-w-(menw). Accessed May 2018. 14. Public Health England. Continuing increase in meningococcal group W (MenW) disease in England. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/407865/hpr0715_men-w.pdf. Accessed May 2018. 15. Knol MJ, Ruijs WLM, Antonise-Kamp L, et al. Implementation of MenACWY vaccination because of ongoing increase in serogroup W invasive meningococcal disease, the Netherlands, 2018. Euro Surveill. 2018;23(16):pii=18-00158.

PP-NIM-SWE-0081 aug 2022