Meningokocker & riskgrupper

Barn (0–4 år) 

Barn_riskgrupp_meningokocker_vaccin_Pfizer_Sverige

Incidensen av invasiva meningokocksjukdomar är högst hos barn under 1 år, följt av barn från 1 till 4 år.

Rökande föräldrar, nyligen förekommande virusinfektioner i övre luftvägarna, trångboddhet samt flyttning och semesterresor som skett nyligen är ytterligare riskfaktorer för invasiva meningokocksjukdomar hos barn.2 

 

 

Ungdomar och unga vuxna

Vuxna_riskgrupp_meningokocker_vaccin_Pfizer_Sverige

Förekomsten av bärare av meningokocker är störst hos ungdomar och unga vuxna, som sannolikt är den främsta smittkällan av alla åldersgrupper.3,4 Den största gruppen av bärare är 19-åringar, där nästan 1 av 4 kan vara bärare.

Unga människors livsstil ökar exponeringen för meningokocker.5 Efter barn har ungdomar och unga vuxna den högsta incidensen av invasiva meningokocksjukdomar.1 

 

Resenärer

resenärer

Resor till andra länder och regioner kan medföra exponering för serogrupper och kloner av N. meningitidis som inte är vanliga i hemlandet.6,7 

Infektionsrisken varierar beroende på resmål, reslängd, graden av närkontakt med lokalbefolkningen och andra resenärer samt exponering för folksamlingar, t.ex. vallfärdsresor.8,9 

 

 

Vaccination med meningokockvaccin kan skydda mot de vanligaste serogrupperna:10 

Referenser;
1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Invasive meningococcal disease- Annual Epidemiological Report 2016. Available at: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/invasivemeningococcal-disease-annual-epidemiological-report-2016-2014-data. Accessed May 2018. 2. Hadjichristodoulou C, Mpalaouras G, Vasilopoulou V, et al. A case-control study on the risk factors for meningococcal disease among children in Greece. PLoS One 2016;11:e0158524. 3. Cohn AC, et al. Prevention and control of meningococcal disease. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. 2013;62:1–22. 4. Vetter V, et al. Routinely vaccinating adolescents against meningococcus: targeting transmission and disease. Expert Rev Vaccines 2016;15:641–58. 5. Christensen H, May M, Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and metaanalysis. Lancet Infect Dis 2010;10:853–61. 6. Martinon-Torres F. Deciphering the burden of meningococcal disease: conventional and underrecognised elements. J Adolesc Health. 2016;59(2 suppl.):S12–S20. 7. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid risk assessment; Outbreak of
invasive meningococcal disease in the EU associated with a mass gathering event, the 23rd World Scout Jamboree, in Japan. 2015. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Meningococcal-disease-scouts-EU-August-2015.pdf. Accessed May 2018. 8. Steffen R. The risk of meningococcal disease in travellers and current recommendations for prevention. J Travel Med 2010;17:9–17. 9. Memish ZA, et al. Invasive meningococcal disease and travel. J Infect Public Health. 2010;3(4):143–51. 10. Public Health England. Green Book Chapter 22: Meningococcal meningitis and septicaemia notifiable. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554011/Green_Book_Chapter_22.pdf. Accessed May 2018.

PP-NIM-SWE-0081 aug 2022