Prevention av meningokocksjukdom

Upp till 10 % av dem som drabbas av invasiva meningokocksjukdomar riskerar att avlida trots adekvat vård, vanligen inom 1–2 dygn efter symtomdebut.1 Upp till 20 % av dem som överlever lider av sekvele.1 

Prevention av invasiva meningokocksjukdomar 

Vaccination är den preventionsmetod som finns i Sverige.

vaccination meningokocker Pfizer Sverige

Vaccination bästa skyddet mot invasiva meningokocksjukdomar3

En jämförelse av incidensen av invasiva meningokocksjukdomar före och efter vaccinationsprogram visar hur sådana program drastiskt kan minska antalet insjuknade och bärare. Ett exempel är den minskade incidensen av meningokock serogrupp C i länder med vaccinationsprogram med konjugerat MenC-vaccin.1 

År 2016 ingick konjugerat MenC-vaccin i barnvaccinationsprogrammet i 14 EU-länder. MenC står bara för 15 % av fallen i de länder som vaccinerar mot MenC, jämfört med 21 % i länder inte gör det.2 

Mellan 2002 och 2012 minskade antalet fall av invasiva meningokocksjukdomar orsakade av Meningokock serogrupp C med 99 %.3 
 

Referenser;
1. Ali A, Jafri RZ, Messonier N, et al. Global practices of meningococcal vaccine use and impact on invasive disease. Pathog Glob Health 2014;108:11–20. 2. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 2018. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-meningococcaldisease_1.pdf. Accessed October 2018. 3. National Institute for Public Health and the Environment. Ministry of Health, Welfare and Sport. The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2013–2014. RIVM Report 151103001/2014.

Ett MenB-vaccin ingår i vaccinationsprogrammet i Storbritannien sedan september 2015. Preliminära data från landet visar att:1 

• vaccinet hade 87 % effekt mot alla MenB-stammar hos barn som fått de första två av tre rekommenderade doser. 

I mars 2014 användes i brist på godkända alternativ ett prövningsvaccin mot MenB för att kontrollera ett utbrott på ett universitet i USA. Inget fall av invasiva meningokocksjukdomar orsakade av meningokock B rapporterades hos de personer som vaccinerats.

 

Referenser;
1. Parikh SR, Andrews NJ, Beebeejaun K, et al. Effectiveness and impact of a reduced infant schedule of 4CMenB vaccine against group B meningococcal disease in England: a national observational cohort study. Lancet 2016;388:2775–82. 2. McNamara LA, Shumate AM, Johnsen P, et al. First use of a serogroup B meningococcal vaccine in the US in response to a university outbreak. Paediatrics 2015;135;798–804.

Ett konjugerat vaccin mot MenACWY rekommenderades för vaccination av ungdomar i USA 2005, men på grund av otillräcklig tillgång begränsades det 2006 till studenter som började på high school eller universitet. Rekommendationen utvidgades 2007 till att omfatta barn och unga från 11–18 år.

Sedan 2006 har vaccinationstäckningen utvärderats årligen bland ungdomar mellan 13 och 17 år. I denna åldersgrupp ökade täckningen med MenACWY-vaccin från 10,2 % 2006 till 74,0 % 2012.
 

Referenser;
1. Sáfadi MA, Bettinger JA, Maturana GM, et al. Evolving meningococcal immunization strategies. Expert Rev Vaccines 2015;14:505–17.

Beställ broschyr med mer information om Pfizer´s meningokockvacciner

 

 

Direkt och indirekt skydd

Flockimmunitet 

• Vaccin ger ett direkt skydd för immuniserade personer genom att kroppen producerar baktericida antikroppar.4 

• I vissa situationer kan konjugerade vaccin också ge ett indirekt skydd för ovaccinerade personer genom att minska överföringen och därmed risken för infektion (så kallad flockimmunitet).4,5 

Detta krävs för flockimmunitet:5

• Vaccinet måste kunna skydda mot överföring av både smitta och bärarskap. 

• En tillräcklig andel av populationen måste vara vaccinerad.

Förenklad illustration av spridning av meningokocker 5-8

spridning av meningokocker Direkt och indirekt skydd Pfizer Sverige

Flockimmunitet har påvisats efter att konjugerat vaccin mot meningokock serogrupp C introducerats, t.ex. i Storbritannien:4,5 

• År 1999 blev vaccination med konjugerat MenC-vaccin standard för alla under 19 år.4 

• Introduktion av vaccinet ledde till signifikant lägre bärarskap av serogrupp C och minskad incidens av invasiva meningokocksjukdomar hos både immuniserade och icke-immuniserade personer.4-5 

• Förekomsten av bärarskap är låg upp till 10 års ålder, vilket indikerar att ungdomar och unga vuxna driver spridningen av MenC hos den breda populationen.4 

• En jämförelse av antalet observerade fall med förväntat antal fall med och utan flockimmunitet visar effekten av flockimmunitet i England och Wales.

 

Invasiva meningokocksjukdomar - Antalet observerade fall av MenC - Pfizer Sverige

Antalet observerade fall av MenC jämfört med förväntat antal fall med och utan flockimmunitet. Baserad på Trotter CL & Maiden MC, 2009.5

Referenser;
1. World Health Organization. Meningococcal meningitis. Factsheet No. 141. November 2015. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Updated November 2015. Accessed January 2018. 2.Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/941f1dd281b24e75b6e6d46d490b4d1d/rekommendationer-om-forebyggande-atgarder-mot-invasiv-meningokockinfektion.pdf avläst 2020-05-12 3. Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal Disease. Prevention. Available from: http://www.cdc.gov/meningococcal/about/prevention.html. Accessed August 2018. 4. Pollard AJ, Perrett KP, Beverley PC. Maintaining protection against invasive bacteria with protein– polysaccharide conjugate vaccines. Nat Rev 2009;9:213–9. 5. Trotter CL, Maiden MC. Meningococcal vaccines and herd immunity: lessons learned from serogroup C conjugate vaccination programmes. Expert Rev Vaccines 2009;8:851–61. 6. Sadarangani M, Pollard AJ. Can we control all-cause meningococcal disease in Europe? Clin Microbiol Infect 2016;22 Suppl 5:S103–112. 7. Bilukha OO, Rosenstein N, et al. Prevention and Control of Meningococcal Disease. MMWR Recomm Rep 2005;54(RR-7): 1–21. Available from: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5407a1.html. Accessed December 2017. 8. MacNeil & Cohn. Meningococcal Disease. In: Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases, 5th edn, Chap. 8, 2011:1–11.

PP-NIM-SWE-0081 aug 2022