Epidemiologi om meningokocker

Varje år beräknas 1,2 miljoner människor i världen drabbas av invasiva meningokocksjukdomar.1 

Andel fall av invasiva meningokocksjukdomar i olika åldersgrupper i Europa 2016. Baserad på ECDC, Surveillance Atlas of Infectious Disease.2 

I Sverige rapporterar Folkhälsomyndigheten om ca 50 fall av invasiv meningokock sjukdom/år eller ca 0,5 fall per 100 000 invånare. 14 

Det globala spridningsmönstret av N. meningitidis serogrupper* varierar och kan förändras oförutsägbart över tid .3-11

Meningokockbakteriens 5 serogrupper (A, B, C, W och Y) orsakar de flesta fall av invasiva meningokocksjukdomar världen över.12

I Europa är Meningokock B den vanligaste, följt av serogrupp C, W och Y.3

Global_spridningsmönster_N_meningokocker_vaccin_Pfizer_Sverige
* På grund av avrundning blir summorna inte alltid 100 %. † Kategorin ”Övriga” inkluderar andra serogrupper än A, B, C, W och Y, samt fall där serogrupp inte fastställts. I Europa och Kanada inkluderas dock även serogrupp A, och i USA även serogrupp W, i denna kategori.

 

I Sverige är, enligt det nationella referenslaboratoriet för N. meningitidis vid Universitetssjukhuset Örebro, grupp W vanligast, följt av grupp Y (gäller 2016–2018). 13


Utbrott i Sverige


I Sörmland diagnosticerades tre barn med meningokockinfektion serogrupp W under våren 2017, under loppet av två månader. Fallen inträffade i samma bostadsområde. Ett av barnen avled. Efter det andra fallet genomfördes en utvidgad profylaxinsats och ca 700 personer fick  antibiotika inom en vecka. Efter det tredje fallet genomfördes en stor vaccinationsinsats. Denna begränsades till barn upp till 18 år och de skolor och förskolor där de tre fallen och deras syskon gick/hade gått. Cirka 2 700 barn vaccinerades på två veckor. 14

Incidensen av invasiva meningokocksjukdomar är högst hos barn från 0–4 år.15 

Ungdomars och unga vuxnas livsstil kan öka risken, t.ex. genom kyssar, rökning och uteliv.16,17 

Cirka 4,5 % av alla spädbarn bär på N. meningitidis. Förekomsten stiger med åldern och kulminerar hos 19-åringar, där i genomsnitt 1 av 4 kan vara bärare.16 

 

Global spridning av serogrupper

Det globala spridningsmönstret av N. meningitidis serogrupper som orsakar invasiva meningokocksjukdomar:1,18

• är oförutsägbart och ändrar mönster 

• varierar från land till land 

• förändras över tid 

Spridningsmönstret varierar kraftigt, även mellan länder på samma kontinent, t.ex. inom Europa.3

 

Utlandsresor och exponering för andra serogrupper 

• Resor kan innebära att personer exponeras för en annan epidemiologi.19 Det gäller även: 

- resor på samma kontinent, inklusive mellan olika europeiska länder3

- internationella folksamlingar där deltagare exponeras för olika serogrupper (t.ex. utbrott under vallfärdsresor till Mekka).19  

 

Faktorer som kan påverka risken för exponering19,20

Referenser;
1. Jafri RZ, Ali A, Messonnier NE, et al. Global epidemiology of invasive meningococcal disease. Popul Health Metr 2013;11:17. 2.European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance atlas of infectious diseases. Available from: http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas. Accessed June 2018. 3. European Centre for Disease Prevention and Control. Online Surveillance Atlas of Infectious Diseases. Available at: http://ecdc.europa.eu/en/data-tools/atlas/Pages/atlas.aspx. Accessed June 2018. 4. Li YA, Tssang R, Desai S, et al. Enhanced surveillance of invasive meningococcal disease in Canada 2006–2011. Canada Communicable Disease Report Volume 40–9, May 1, 2014. Available at: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-09/dr-rm40-09-surv-eng.php. Accessed March 2018. 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Active Bacterial Core Surveillance Report 2014. Available at: http://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/mening14.html. Accessed March 2018. 6. World Health Organisation (WHO) Africa. Outbreak Bulletin 2014. Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/epr-outbreak-bulletin-issue11-1jan2014.pdf. Accessed June 2018. 7. GERMS-SA Annual Report 2015. Available at: http://www.nicd.ac.za/assets/files/2015%20GERMS-SA%20AR.pdf.Accessed March 2018. 8. EMGM 2015 (data Russia). Available at: http://emgm.eu/meetings/emgm2015/EMGM2015_abstracts.pdf. AccessedMarch 2018. 9. Zhou H, Gao Y, Xu L, et al. Distribution of serogroups and sequence types in disease-associated and carrier strains of Neisseria meningitidis isolated in China between 2003 and 2008. Epidemiol Infect. 2012;140(07):1296–1303. 10. The Australian Meningococcal Surveillance Programme. Annual Report. Available at: https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdi4004-pdf-cnt.htm/$FILE/cdi4004i.pdf. Accessed March 2018. 11. Borrow R, Alarcón P, Carlos J, et al. The Global Meningococcal Initiative: global epidemiology, the impact of vaccines on meningococcal disease and the importance of herd protection. Expert Rev Vaccines. 2017;16(4):313–328. 12. Kieny MP, Excler JL, Girard M. Research and development of new vaccines against infectious diseases. Am J Public Health 2004;94(11):1931–5. 13. Folkhälsomyndigheten 2019 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/meningokockinfektion-invasiv/ avläst 2019-06-07. 14. Folkhälsomyndigheten 2019 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/meningokockinfektion/ Avläst 2019-06-07. 15. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Invasive meningococcal disease -Annual Epidemiological Report 2016. Available at: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/invasive-meningococcal-disease-annual-epidemiological-report-2016-2014-data. Accessed May 2018. 16. Christensen H, May M, Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2010;10:853–61. 17. MacLennan J, et al. Social behaviour and meningococcal carriage in British teenagers. Emerg Infect Dis 2006;12:950–7. 18. Borrow R, Alarc.n P, Carlos J, et al. The Global Meningococcal Initiative: global epidemiology, the impact of vaccines on meningococcal disease and the importance of herd protection. Expert Rev Vaccines 2017;16(4):313–328.  19. Steffen R. The risk of meningococcal disease in travelers and current recommendations for prevention. J Travel Med. 2010;17:9–17. 20. Smith-Palmer A, Oates K, Webster D, et al. Outbreak of Neisseria meningitidis capsular group W among scouts returning from the World Scout Jamboree, Japan, 2015. Euro Surveill 2016;21:30392.
PP-NIM-SWE-0081 aug 2022