Smittspridning av meningokocker

Personer som smittats av N. meningitidis kan bära på bakterien i luftvägarna utan att uppleva några symtom.1  Förekomsten varierar med åldern. Den största gruppen av bärare är 19-åringar, där nästan 1 av 4 är bärare.2

Smittspridning 

N. meningitidis överförs via direkt kontakt eller som luftburen droppsmitta från bärare till mottagliga personer.1 N. meningitidis skyddas ofta av en polysackaridkapsel, men är mycket känslig för uttorkning. Den sprids därför endast vid närkontakt.1  

  • Kyssar har visat sig öka risken för att bli bärare.

  • Både aktiv och passiv rökning ökar risken för att bli bärare.3 

  • Folksamlingar kan medföra en ökad risk för spridning av N. meningitidis.4 Viktiga faktorer är hur länge folksamlingen pågår, antalet personer och deltagarnas geografiska ursprung.5 

  • N. meningitidis sprids lättare vid nära och långvariga kontakter och risken för infektioner ökar vid boende i trånga utrymmen (t.ex. sovsalar).6 Förekomsten av bärare i delade studentboenden har rapporterats tredubblas på en vecka och nå upp till 34,2 % under den första terminen.3   

  • Besök på pubar och klubbar ökar risken för att bli bärare av N. meningitidis.7 

Referenser;
1. Caugant AD and Maiden MCJ. Meningococcal carriage and disease- population biology and evolution. Vaccine 2009;27(4):B64–B70. 2. Christensen H, May M, Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2010;10:853–61. 3. Neal K.R., et al. Changing carriage rate of Neisseria meningitidis among university students during the first week of term: cross sectional study. BMJ. 2000;320(7238):846–9. 4. European Centre for Disease Prevention and Control. (2015) Rapid risk assessment: Outbreak of invasive meningococcal disease in the EU associated with a mass gathering event, the 23rd World Scout Jamboree, in Japan. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Meningococcal-disease-scouts-EU-August-2015.pdf. Accessed November 2018. 5. Borrow R, et al. Meningococcal disease in the Middle East and Africa: Findings and updates from thr Global Meningococcal Initiative. J Infect. 2017;75(1):1–11. 6. World Health Organization. Meningococcal meningitis. Factsheet No. 141. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Updated November 2015. Accessed January 2018. 7. MacLennan J, et al. Social behavior and meningococcal carriage in British teenagers. Emerg Infect Dis 2006;12:950–7.

PP-NIM-SWE-0081 aug 2022