Symtom vid ulcerös kolit

Ulcerös kolit kännetecknas av kontinuerlig inflammation i tjocktarmens slemhinna. Det drabbar ändtarmen och, i varierande grad, tjocktarmen3. Crohns sjukdom kan däremot orsaka inflammation var som helst i magtarmkanalen8.

Kännetecken på ulcerös kolit och Crohns sjukdom 

Ulcerös kolit kännetecknas av kontinuerlig inflammation i tjocktarmens slemhinna, medan Crohns sjukdom kan orsaka inflammation var som helst i magtarmkanalen. 

Sjukdomsprogressionen är oförutsägbar och heterogen, men har ofta ett av följande förlopp3,8,9,10

 • Ett snabbt förlopp med symtom på hög sjukdomsaktivitet
 • Ett förlopp i skov
 • Ett förlopp med kronisk och kontinuerlig sjukdomsaktivitet  

För både Crohns sjukdom och ulcerös kolit kan den kliniska manifestationen väsentligt skilja sig åt beroende på ålder3,8

Symtom på ulcerös kolit

Ulcerös kolit omfattar proktit, vänstersidig kolit och total kolit . Symtomen beror på sjukdomens omfattning och svårighetsgrad, men kan innefatta följande3:

 • blodiga diaréer
 • rektal blödning
 • tenesmer
 • trängande avföringsbehov
 • nattlig avföring
 • avföringsinkontinens
 • trötthet

Vid svår ulcerös kolit uppträder också symtom som täta toalettbesök, buksmärta, anorexi och feber. 

Insjuknandet i ulcerös kolit sker vanligtvis gradvis, men svåra attacker med systemiska symtom som viktminskning, feber och takykardi kan förekomma3.

Yngre patienter har vanligtvis en mer aggressiv ulcerös kolit än äldre patienter3

Symtom på Crohns sjukdom

Crohns sjukdom kan omfatta hela magtarmkanalen, inklusive munhålan, men kan i de flesta fall lokaliseras till ileocekala områden och kolon. Symtomen för Crohns sjukdom är heterogena, men innefattar4

 • buksmärtor
 • viktminskning
 • kroniska och blodiga diaréer

Det är också vanligt med systematiska symtom som sjukdomskänsla, anorexi eller feber.

Extraintestinala symtom 

Extraintestinala manifestationer av Crohns sjukdom innefattar inflammation i hud, ögon och leder. 

Inflammatorisk tarmsjukdom
Om inflammatorisk tarmsjukdom
Ställa diagnos
Fördjupande material
Behandla inflammatorisk tarmsjukdom

Utforska mer

Referenser

3. Magro F, Gionchetti P, Eliakim R et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders. J Crohns Colitis. 2017 Jun 1;11(6):649–670.
4. Gomollón F, Dignass A, Annese V et al. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn's Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management. J Crohns Colitis. 2017 Jan;11(1):3–25.
8. Kalla R, Ventham NT, Satsangi J and Arnott ID. Crohn's disease. BMJ. 2014 Nov 19;349:g6670.
9. Solberg IC, Lygren I, Jahnsen J et al. Clinical course during the first 10 years of ulcerative colitis: results from a population-based inception cohort (IBSEN Study). Scand J Gastroenterol. 2009;44(4):431–440.
10. Solberg IC, Vatn MH, Høie O et al. Clinical course in Crohn's disease: results of a Norwegian population-based ten-year follow-up study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007 Dec;5(12):1430–1438.
 

PP-IFA-SWE-0104, Oct 2018