ECCO:s riktlinjer för behandling av ulcerös kolit

Vilken behandling som är lämplig för ulcerös kolit beror på hur svår och omfattande sjukdomen är. Ulcerös kolit kan behandlas efter följande principer, som har tagits fram av European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)11:

Utforska mer

Referens

11. Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis. 2017 Jul 1;11(7):769–784.

PP-IFA-SWE-0104, Oct 2018