Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Inflammatorisk tarmsjukdomInflammatorisk tarmsjukdomOm inflammatorisk tarmsjukdomOrsaker & riskfaktorerSymtomDiagnostikBehandlingStudier
Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

Det finns flera läkemedelsklasser för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Vilken behandlingsstrategi som är lämplig beror på hur svåra och omfattande symtomen är. Faktorer som sjukdomsförlopp, antal skov och respons på tidigare läkemedel påverkar också1.

I klinisk praxis används vanligen en “step-up”-strategi. Det innebär att nya behandlingar läggs till om man inte uppnår tillräckligt behandlingssvar inom den förväntade tidsramen2.

Läkemedelsbehandling av inflammatorisk tarmsjukdom

Följande läkemedelsklasser används för behandling av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Det är dock inte alla som används för både ulcerös kolit och Crohns sjukdom1,2.

Konventionell behandling
 • 5-aminosalicylater eller 5-ASA (antiinflammatoriska)
   
 • Kortikosteroider (antiinflammatoriska)
   
 • Tiopuriner (immunosuppressiva, de verkar genom att bland annat hämma RNA-syntes och inducera apoptos av T-celler)
   
 • Kalcineurinhämmare (immunosuppressiva)
   
 • Immunosuppressiv folsyraantagonist
Biologisk behandlingBiologiska läkemedel är sjukdomsmodifierande läkemedel som genom riktad immunosuppressiv effekt kan få tarmslemhinnan att läka. De omfattar:
 • TNFα-hämmare
   
 • Anti-integriner
   
 • Anti-IL12/IL23
BiosimilarerFör en del av de biologiska läkemedel som nämndes ovan, finns det också biosimilarer. En biosimilar kan användas i stället för motsvarande biologiska läkemedel.JAK-hämmareDetta är sjukdomsmodifierande läkemedel som genom riktad immunosuppressiv effekt kan få tarmslemhinnan att läka.
 • JAK1/3-hämmare

Generellt används biologiska läkemedel, JAK-hämmare,och biosimilarer för steroidrefraktära och steroidberoende patienter som inte svarar på konventionell behandling.
Referenser
 1. Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis. 2017 Jul 1;11(7):769–784.
 2. Gomollón F, Dignass A, Annese V et al. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn's Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management. J Crohns Colitis. 2017 Jan;11(1):3–25.
Ställa diagnos

Diagnostiken för inflammatorisk tarmsjukdom baseras på en kombination av kliniska manifestationer, endoskopi, skanning och patofysiologiska egenskaper.

Läs mer om diagnostisering Loading
Beställ material

Här kan du beställa material för dina patienter och din klinik.

Beställ materialLoading
PP-IFA-SWE-0134, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?