Inflammatorisk tarmsjukdom 

Inflammatoriska tarmsjukdomar, Crohns sjukdom och ulcerös kolit, är kroniska inflammatoriska sjukdomar med en okänd etiologi. De båda diagnoserna delar en del kliniska och patofysiologiska egenskaper och den medicinska behandlingen har också likheter, men det finns också aspekter där de skiljer sig åt.

Upp till 3,7 miljoner människor i Europa lever med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, och varje år inrapporteras över 250 000 nya fall1.

Den geografiska bilden visar på signifikanta skillnader när det gäller hur vanligt det är med inflammatorisk tarmsjukdom. Förekomsten i Nordeuropa är 6,3 per 100 000 för Crohns sjukdom och 11,4 per 100 000 för ulcerös kolit. I östra och södra Europa är förekomsten lägre1.

Förekomsten av inflammatorisk tarmsjukdom ökar2. Eftersom dödligheten är låg och många patienter får sjukdomarna vid låg ålder förväntas antalet personer som lever med sjukdomarna öka ytterligare1

 

Inflammatorisk tarmsjukdom
Om inflammatorisk tarmsjukdom
Ställa diagnos
Fördjupande material
Behandla inflammatorisk tarmsjukdom

Utforska mer

Referenser

1. Burisch J, Jess T, Martinato M et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. J Crohns Colitis. 2013 May;7(4):322–337
2. Duricova D, Burisch J, Jess T et al. Age-related differences in presentation and course of inflammatory bowel disease: an update on the population-based literature. J Crohns Colitis. 2014 Nov;8(11):1351–1361
 

PP-IFA-SWE-0104, Oct 2018