Symtom

Barnreumatism debuterar oftast med symtom från en eller ett fåtal leder, vanligast är knäleden. Vissa barn får inflammation i flera leder samtidigt.

Så kan sjukdomen uppträda hos barnet1
•    Stelhet på morgonen som lättar under dagen.
•    Ledsmärta i varierande grad.
•    Ledsvullnad med eller utan värmeökning över leden.
•    Rörelseinskränkning, t ex haltar, svårt att lära sig gå, tappar saker, svårt att knäppa knappar och vrida på en kran.
•    Hos vissa barn kan sjukdomen börja med feber och hudutslag, framför allt på bålen.

Orsaker, symtom och diagnos kan du läsa mer om pfizerinflammation.se

Barnreumatism
Om barnreumatism
Fördjupande material
Referens

1. Berntsson L, et al. God hjälp av modern behandling vid juvenil idiopatisk artrit. Läkartidningen 2013; 110: 754-7.

PP-ENB-SWE-0506-maj-2018