Övergripande mål med behandlingen

Patienter med misstänkt barnreumatism bör snarast remitteras till en specialist inom barnreumatologi.1 

Barnreumatism
Om barnreumatism
Fördjupande material
Behandla barnreumatism
Patientstöd
Referens

1. Berntsson L, et al. God hjälp av modern behandling vid juvenil idiopatisk artrit. Läkartidningen 2013; 110: 754-7.

PP-ENB-SWE-0506-maj-2018