Barnreumatism

Barnreumatism är den vanligaste ledsjukdomen hos barn. Ca 1200-1700 barn och ungdomar i Sverige lider av barnreumatism, eller juvenil idiopatisk artit (JIA). 

Barnreumatism
Om barnreumatism
Fördjupande material

Utforska mer

PP-ENB-SWE-0506-maj-2018