Webbsända föreläsningar

Ärftlig transtyretinamyloidos - en ovanlig men behandlingsbar sjukdom

MD Jonas Wixner, specialist vid Amyloidoscentrum i Umeå föreläser om bakgrund, klinisk bild och behandlingsalternativ vid ATTRv.

September, 2015

Föreläsningen vänder sig till sjukvårdspersonal som kan tänkas komma i kontakt med utredning, diagnostik och/eller behandling av patienter med ATTRv såsom neurologer, gastroenterologer, internmedicinare, kardiologer, patologer, genetiker, primärvårdsläkare m.fl.

PP-VYN-SWE-0252 FEB2021