Orsaker till ATTRv1

Ärftlighet

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv) förekommer över hela världen men är vanligare i norra Sverige, norra Portugal, Brasilien och Japan. 

TTR-FAP kluster i världen - PfizerPro
De olika klustren av identifierad ATTRv. Klustren av patienter med V30M-mutationen finns i Portugal, Sverige och Japan.

 

I Sverige kallas sjukdomen ibland för Skelleftesjukan då den förekommer mer frekvent i trakten av Skellefteå och Piteå, även om den förekommer i hela landet (över 10 identifierade mutationer).

ATTRv är en autosomalt dominant sjukdom och den vanligaste formen av ärftlig amyloidos. Penetransen varierar, beroende på ålder, geografiskt område och mutationstyp. Alla genbärare utvecklar inte symptom. Detta ses i synnerhet i Sverige. Positiv familjehistoria saknas i ungefär 50 % av fallen av sent debuterande ATTRv.

TTR-FAP artftlighet - PfizerPro
En onormal gen från den ena föräldern kan orsaka sjukdom, vilket betyder att barnen till en drabbad person har en 50:50-risk att ärva den onormala genen.

 

Eftersom ATTRv är ärftlig, löper familjemedlemmar risk att drabbas. Därför är det viktigt att den första i en släkt som diagnosticeras med sjukdomen, ”indexfallet”, informerar sina släktingar och att vuxna familjemedlemmar i rakt nedstigande led överväger genetisk rådgivning och testning. Genom en strukturerad uppföljning kan man upptäcka de första manifestationerna av sjukdomen (eller sjukdomsdebuten). ATTRv bör övervägas när en person med känd hereditet för sjukdomen drabbas av neurologiska funktionsnedsättningar; i synnerhet om det handlar om syskon.

Med strukturerad klinisk uppföljning finns det möjlighet att behandla ATTRv i tidigt stadium.

Utforska mer

Referens

1. Socialstyrelsen.se

PP-VYN-SWE-0252 FEB2021