Pfizers behandlingsalternativ

Mycket talar för att tidig diagnos och behandling av inflammation minskar risk för bestående ledskador och ger bättre funktion och livskvalitet. Att behandlingen sköts av en kompetent läkare och att patienter följer insatt behandling kan påverka sjukdomsförloppet. Förutom läkemedel är sjukgymnastik, rätt ergonomi i arbetet, fysisk aktivitet, kost och rökstopp viktiga delar av behandlingen.1

Pfizer har tagit fram det biologiska läkemedlet Enbrel för behandling av bland annat AS. 

Läs mer om Enbrel på pfizerinflammation.se

Referens

1. Ankyloserande spodylit. www.internetmedicin.se

PP-ENB-SWE-0505-maj-2018