Löpande uppdateringar om Pfizers arbete med att bemöta rådande Coronapandemi

 

Information om Pfizer i Sverige och coronaviruset

Coronapandemin fortsätter att sprida sig över världen och vi på Pfizer jobbar för högtryck för att säkra tillgången till våra läkemedel och vacciner och monitorerar kontinuerligt tillgången till våra produkter.

Pfizer i Sverige och coronaviruset

Pfizer för kampen mot covid-19 på många fronter

Pfizer samarbetar med ett stort antal aktörer inom hälsovårdssektorns hela innovationssystem, allt från stora läkemedelsbolag till mindre bioteknikbolag, från nationella myndigheter till akademiska institutioner, för att möta den globala hälsokrisen som orsakats av covid-19.

Pfizer för kampen mot Covid-19 på många fronter
PP-GIP-SWE-0128 APR 2020