PfizerPro

För dig som arbetar inom sjukvården

Pfizerpro har som mål att bidra med insikter och information om behandling och läkemedel, för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal.

Till våra behandlingsområden
Registrera dig för Pfizers nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

  • Nyheter inom flera behandlingsområden
  • Information om webbförläsningar
  • Kongressreportage
  • Rekommendationer och riktlinjer
  • Produktinformation

Våra tjänster

Feedback

Er professionella åsikt är viktig för oss!

Pfizer Sverige initierar ett feedback program i syfte att utveckla och förbättra vår service till vårdgivare. Det är inte våra läkemedel som är i fokus utan mer hur vi kan utveckla vårt sätt att samverka med er i vården, hur vi kan förbättra och förenkla processer samt förädla de olika tekniker som vi använder för att nå ut med vår kunskap.


PP-GIP-SWE-0084 OKT2018

Läs mer här

Pfizer Medical Information

En databas där du själv kan söka efter våra medicinska standard svar för att finna information om våra läkemedel. Du söker fram svar i form av ett dokument om studier, förskrivningsinformation och viktiga länkar för sjukvårdspersonal. Du kan också skicka dina frågor till medicinsk information på Pfizer. 

Läs mer

Pfizer Play

På Pfizer Play kan du ta del av ett stort utbud av bland annat kongressreportage och livesända föreläsningar.

Till pfizerplay.se
PP-GEP-SWE-0167-maj-2018